Tilgang til Nasjonalbibliotekets pliktavleverte materiale

I følge den reviderte pliktavleveringsloven med nye forskrifter kan Nasjonalbiblioteket gi tilgang til alt pliktavlevert materiale gjennom lisenser. Det pliktavleverte materialet er avlevert Nasjonalbiblioteket for bevaring. Det kan imidlertid gis tilgang til det for forskning og dokumentasjon, under visse betingelser. Det forutsettes personlig oppmøte på folkbiblioteket, og det søkes om tilgang via nett.

Alle søknader slettes etter endt bruk eller hvis de ikke aktiveres av ditt bibliotek innen 48 timer.
Se forøvrig Nasjonalbibliotekets sider om personvern for behandling av personopplysninger.

Mer informasjon finner du på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Bilde av pc, telefon, notatblokk og kaffe på et bord. Foto av Andrew Neel fra Unsplash.
Foto: Andrew Neel
Translate »