Atekst (Retriever)

Logo for Atekst
Atekst. Logo

Atekst tilbyr arkivsøk i 80 norske aviser og tidsskrifter, med over åtte millioner artikler. Du må bruke bibliotekets stasjonære pc’er for å søke i avisene. Brukernavn og passord får du i skranken.

Translate »