Engelskgruppe

gruppe
kilde: Pixabay

Er du interessert i å praktisere engelskkunnskapen din?
Torsdag 24.10 og torsdag 5.12 kan du snakke engelsk sammen med andre kl. 11-13 på Hortensrommet i biblioteket.

Translate »