Tjenestebeskrivelse

Foto av Horten bibliotek
Horten bibliotek. Foto: Horten bibliotek

Formål med tjenesten
”Å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet ” (Lov om folkebibliotek)

Hvem kan få tjenesten

Alle barn, ungdom og voksne

Tjenestens innhold

 • utlån og bruk av bøker, lydbøker, musikk, film, spill, aviser, tidsskrifter
 • barne- og ungdomsavdeling, ungvoksenavdeling, voksenavdeling
 • informasjon, råd og veiledning
 • innlån av bøker og andre media fra andre bibliotek etter nasjonale fjernlånsregler
 • mulighet til å få bøker brakt hjem for bevegelseshemmede og eldre som ikke kan komme til biblioteket
 • utstillinger, eventyrtimer, teater, foredrag og forfattertreff
 • PC-er med tilgang til internett og kopimaskin, trådløst nettverk
 • leseplasser og studierom
 • mikrofilmapparat, printer, sending av faks, epost, attestasjon av vitnemål m.m.
 • digitale tjenester: søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering
 • Mappa mi – administrasjon av egen lånekonto
 • Bibliofil-app for mobil og nettbrett
 • SMS-tjenester: hentemelding på reservert materiale, forhåndsvarsel før forfall
 • meråpent tilbud

Hva kan du forvente av oss

 • du føler deg velkommen
 • du blir møtt med respekt
 • du får svar på dine spørsmål
 • dine henvendelser behandles konfidensielt
 • det er ryddige og merkede samlinger
 • dine forslag til innkjøp blir vurdert
 • biblioteket har skjema for ris og ros
 • bibliotekes utvikling skal skje i overensstemmelse med brukernes behov

Hva vi forventer av deg

 • du kjenner bibliotekets låneregler
 • du har med deg lånekort når du skal låne
 • du overholder lånefrister
 • du behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte
 • du følger bibliotekets regler for internettbruk
 • du gir tilbakemelding på tjenestene våre
 • du følger våre ordensregler

Betaling
Det er gratis å låne

Gebyr for varselbrev for voksen:
1. purrebrev kr.   50,-
2. purrebrev kr. 100,-
3. purrebrev kr. 150,-

Gebyr for varselbrev barn:
1. purrebrev kr. 25,-
2. purrebrev kr. 50,-
3. purrebrev kr. 75,-

Nå kan du betale dine purregebyr på nett. Tjenesten er tilgjengelig for betaling med kredittkort knyttet til Visa, MasterCard, MobilePay, Vipps og BankAxess.
Logg inn i MappaMi og velg  Mine lån. Her kan du se om du har utestående purringer. Purringen kan enten betales med de betalingsløsningene som nevnt over, eller du kan betale direkte til oss, kontant eller med kort, på biblioteket.

Klageadgang (saksgang)
post@htnbib.no

Ansvarlig for tjenesten
Biblioteksjef. Virksomhetsleder kultur- og samfunnsutvikling

Tjenestested(er)
Horten bibliotek, Åsgårdstrand bibliotek

Tilgjengelighet og kontortid
Adresse: Apotekergt. 10
3187 Horten
Telefon: 33 08 53 30
Telefaks: 33 08 53 33
E-post: post@htnbib.no
Hjemmeside: www.htnbib.no

Åpningstider:
Mandag – torsdag 08.00 – 19.00 (selvbetjent 08.00-10.00)
Fredag 08.00 – 16.00  (selvbetjent 08.00-10.00)
Lørdag 10.00 – 15.00
Meråpent bibliotek 07.00-23.00 alle dager hele året

Åpningstider for sommerferie, jul og påske blir annonsert

Åsgårdstrand bibliotek
Adresse: Granåsveien 46
3179 Åsgårdstrand
Telefon: 33 08 10 07
Åpningstider:
Mandag 16.00 – 19.00
Biblioteket holder til i Åsgården skoles lokaler. Åpningstider følger skolens ferier.

Lovverk / hjemmel / vedtak
Lov om folkebibliotek

Translate »