Ordensregler

Foto av blå stoler
Blå stoler. Foto: Bro reklame.

ORDENSREGLER HORTEN BIBLIOTEK 

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel.

Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne.

Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmiddelbruk

Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.

Annen sjenerende oppførsel

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc., skal vises bort fra biblioteket.

Bortvising fra bibliotekets område betyr ikke varig utestenging. Det er tiltak i ”her og nå” -situasjon.

Varig bortvising vil være et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningsloven.

Bortvising ”her og nå” kan besluttes av leder eller vaktpersonale som er til stede på det aktuelle tidspunktet.

 

Horten bibliotek, oktober 2011.

 

 

Translate »